.

DENETİM VE KONTROLLER

 • Anadolu Seyahat
  Servis Hizmetlerinin Günlük Denetimi

  Merkezimizde ve çalıştığımız tüm fabrika ve eğitim kurumlarında görev yapan servis sorumlularımız, her gün araçlarımızın servise uygunluğunu kontrol eder. Böylelikle araçlarımız her gün temiz ve eksiksiz bir şekilde öğrencilerimizin hizmetindedir.

 • Anadolu Seyahat
  Araç Denetimleri

  Araçlarımız, belli aralıklarla, başta trafik muayenesi olmak üzere yola çıkmak için gerekli tüm denetimlerden geçerler.

 • Anadolu Seyahat
  Radar ile Hız Denetimleri

  Araçlarımızın TEM'de 80 km, şehir içinde 50 km hız limitine uyup uymadıklarını kontrol amacıyla kullandığımız radar sistemi sayesinde, öğrencilerimizin güvenliklerini riske atmamış oluyoruz.

 • Anadolu Seyahat
  Hatalıysam Lütfen...

  Seyir esnasında araçlarımızın yapacağı hataları tespit etmek üzere kullandığımız "Hatalıysam Lütfen..." yazısı ile sürücülerimizi sürekli denetim altında tutmuş oluyoruz.

 • Anadolu Seyahat
  Gezici Ekip Kontrolü

  Sürücü ve rehberlerimizin, görevlerini tam olarak yerine getirip getirmediklerini öğrenmek için belli aralıklarla servislerimiz gezici ekip kontrolüne alınırlar. Bu sistemde gezici ekip arabası servisimizin peşine takılarak görev süresi boyunca tüm yapılanların raporunu tutar.

 • Anadolu Seyahat
  Yıllık Ehliyet Sicil Kaydı Kontrolü

  Sürücülerimizin yıl içersinde, herhangi bir trafik suçu işleyip işlemediklerini öğrenmek için her yıl ehliyet sicil kaydı kontrolü yapıyoruz.

 • Anadolu Seyahat
  Performans Değerlendirme Sistemi

  Senede iki defa uygulanan veli anketleriyle sürücü ve rehberlerimizin performans değerlendirmelerini yapıyoruz. Değerlendirmeler sonucunda sürücü ve rehberlerimizin eksik oldukları konularda çeşitli eğitimler veriyoruz.

 • Anadolu Seyahat
  Ayın Sürücü ve Rehberini Ödüllendirme

  Performans değerlendirmelerinin yanı sıra rutin aylık kontroller sonucunda en iyi performansı sergileyen sürücü ve rehberimizi "ayın çalışanı" ilan ederek, çeşitli hediyelerle ödüllendiriyoruz.